AGH

katedra inżynierii stopów i kompozytów odlewanych

wydział odlewnictwa AGH

ul. reymonta 23
30-059 kraków

PL / EN

START

Witamy na stronie Katedry Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych. Katedra powstała w październiku 2007 roku w wyniku połączenia trzech Katedr: Odlewnictwa Żeliwa, Odlewnictwa Staliwa i Metaloznawstwa.

Efektem połączenia jest powstanie silnego zespołu badawczego, który prowadzi badania w obszarze inżynierii produkcji stopów i kompozytów odlewanych, w zakresie od poziomu molekularnego do poziomu gotowych wielotonowych odlewów. Wyniki tych badań są cytowane w literaturze, w tym zagranicznej oraz wykorzystywane w programie dydaktycznym i we współpracy z przemysłem odlewniczym.


Wykonał: Sebastian Sobula

Auktualizacja: 10.2019